Styrelse

Home / Organisation / Styrelse

Nedan finns uppgifter på styrelsen för förskolan Solen. Styrelsen väljs på årsmötet för förskolan Solen.

Ordförande: Frida Bengtsson   nedragardegard@gmail.com

Sofie Andersson. sofieandersson.85@hotmail.com

Jimmy Torbjörnsson   jimmy.torbjornsson@outlook.com

Lisette Bengtsson  lisette.larsson@telia.com

Linus Charpentier  charpentier86@hotmail.se