Grundverksamheten

Home / Verksamheten / Grundverksamheten
Vår grundverksamhet

Vår grundverksamhet består av delarna

 • Förskolans sociala samspel
 • Förskolans omsorg och rutiner
 • Förskolans lek och lärandemiljöer

Förskolans sociala samspel: Pedagogerna skapar förutsättningar genom att erbjuda möjligheter för barnen att lära sig olika förhållningsätt för social samverkan. Pedagogerna är förebilder och visar barnen att social är man genom:

 • Att hälsa på varandra – se, höra, bekräfta, vara delaktig
 • Turtagning – hänsyn, demokrati
 • Sätta stopp – integritet, gränser
 • Säga förlåt – empati, värme

Förskolans omsorg och rutiner: Rutiner är förskolans sätt att organisera omsorg och annat ”görande” i sin vardag. Barnen kommer till förskolan med olika erfarenheter och kunskap och de ska lära sig:

 • Hur de ska gå ut eller in i förskolans lokaler utan att det uppstår trängsel
 • Hur man använder förskolans material
 • Hur man leker
 • Bli trygg med våra rutiner och vår veckostruktur (tydlig ansvarsfördelning i arbetslaget, vem gör vad av personalen)

  Förskolans lek och lärandemiljöer:

  • Lek och lärandemiljöerna ska väcka och möta varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig.
  • Allt bör vara anpassat för att stimulera och utmana barnet kring de mål som läroplanen beskriver.
  • Avdelningarna ska ha olika lekhörnor och material.
  • Fokus på att barnen får undersöka och utforska.

  Leken är prioriterad