Vi på Månen kommer att jobba med gruppstärkande aktiviter och att lära känna varandra och gruppen.
Vi kommer att ha en utflyktdag i veckan tillsammans med Stjärnan. Vi går ut i skogen och lär om djur och natur.
Vårt övergripande tema under året är matematik. Vi lär oss om siffror, räkna, symboler, sortering etc.