Stjärnan Mål

Vår verksamhet ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Vi vill att vår dokumentation av verksamheten kommer bidra till möten och samtal mellan barn, personal och föräldrar.