Kopplingar till förskolans läroplan

Home / Verksamheten / Grundverksamheten / Stjärnan / Kopplingar till förskolans läroplan

Sjärnans kopplingar till läroplan:
Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation