Vi på Stjärnan kommer att fortsätta arbeta med temat Barbafamiljen, på grund av att vi kan koppla alla kunskapsområden till Barbafamiljens olika intressen. Vi kommer att använda vårt tema som en röd tråd mellan bild och form, rörelse, dans, drama, natur, matematik samt lek och skapande. Temat inspirerar oss som ett verktyg för alla våra verksamhetsmål. Temat ger oss också möjlighet att tillgodose och kunna lyssna aktivt på barnens intressen och deras önskemål i verksamheten.