Pedagogisk dokumentation

Home / Verksamheten / Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Detta genom att vi följer barnens pågående processer genom att dokumentera med hjälp av kamera, iPad, papper och penna. När vi sedan analyserar dokumentationen får vi syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare. Till exempel kan vi se vad barnen är intresserade av och utifrån det utmana barnen, tillföra nya material, nya begrepp och hela tiden hålla processen igång.